Välkommen till Göstas truckuthyrning. close

Truckförarutbildning

Fullständig Truckutbildning

Göstas Truckuthyrning AB är ett väletablerat företag med lång erfarenhet från truckbranschen.

Vår maskinpark består av ett brett sortiment bestående av ca 130 maskiner. Vi erbjuder utbildning till alla kategorier av maskinförare alltifrån ledstaplare, plocktruckar, motviktstruckar från 1,5-tons till 28-tons ,hjullastare och teleskopstruckar. Även Tya truckförarutbildningar samt hjullastare godshantering och anläggning, maskinutbildning för teleskoptruck, stel och roto.

Utbildningen följer läroplanen TLP10, som fastställts av arbetsmarknadens parter och som gäller alla branscher enligt Arbetsmiljölagen kap. 3.

Hela TLP10 läroplanen finns på: http://www.masystem.se/upload/pdf/11/TLP10_101230.pdf

TLP10, truckläroplan 10, garanterar att utbildningen uppfyller branschens och myndigheternas krav. TLP10 innebär att man kan välja mellan fyra olika utbildningar, A, B, C eller D.

A-utbildning

Plocktruck, ledstaplare mm (se nedan)
Utbildningstid: 2 – 5 dagar varvat med teori och praktik

B-utbildning

Motviktstruckar, skjutstativtruck, mm (se nedan)
Utbildningstid: 2 – 5 dagar varvat med teori och praktikT

C-utbildning

Hjullastare , teleskopstruck m.m. (se nedan)

Utbildningstid: 2 – 5 dagar varvat med teori och praktik

D-utbildning

Dragtruckar

Utbildningstid: 2 – 5 dagar varvat med teori och praktik

– trucktyper
– truckens konstruktion
– ergonomi
– truckens arbetssätt
– daglig tillsyn
– material- och godshantering
– trafiklagstiftning
– arbetarskydd och interna regler

I utbildningen ingår
– kursmaterial, kaffe med frallor samt lunch
– teoretiskt och praktiskt slutprov
– utbildningsintyg och förarbevis efter godkänt slutprov
Körtillstånd för truck

Körtillstånd för truck är ett intyg som visar att man har tillstånd att köra truck. Ladda ner det som en editerbar pdf här.

Även Tya maskinförarutbildningar (Tya
godshantering
samt Tya-Byns
anläggning
)  som leder till yrkesbevis på hjul- och teleskoplastare (stel och roto).

Utbildningstid: Beroende på tidigare kunskaper och erfarenheter.

Utbildning för sax- och bomlift

Enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrift, AFS 2006:06 “Användning av lyftanordningar och lyftredskap” som trädde i kraft 2007 07 01, skall den som använder en lift ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda lift.

Utbildningen följer läroplanen LLP, som fastställts av arbetsmarknadens parter och gäller för alla branscher enligt Arbetsmiljölagen kap. 3. Beviset skall förnyas efter fem år.

Utbildningstid: 8 timmar praktik och teori.

Kursinnehåll
– maskintyper
– maskinens arbetssätt
– daglig tillsyn
– arbetarskydd och interna regler
– maskinens konstruktion

I utbildningen ingår
– kursmaterial, kaffe med frallor samt lunch
– teoretiskt och praktiskt prov
– utbildningsintyg efter godkänt slutprov

Körtillstånd för lift

Körtillstånd för lift är ett intyg som visar att man har tillstånd att köra lift. Ladda ner det som en editerbar pdf här .

Utbildning för kran och travers

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:06 “Användning av lyftanordningar och lyftredskap” som trädde i kraft 2007 07 01, skall den som använder en kran/travers ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd för att få använda dem. Ett utbildningsbevis från en godkänd utbildare är ett bra sätt att uppfylla föreskriftens krav. Det är dessutom ett bra underlag för arbetsgivaren för att utfärda ett tillstånd. Utbildningen bygger på SS-ISO 9926-1 utbildning av kranförare samt SS-ISO 23853 utbildning av lastkopplare och signalmän. Utbildningen för kran och travers består av en och en halv dags teori och praktik. Lastkoppling och signalman drygt en halvdag.

I utbildningen ingår
– kursmaterial, kaffe med frallor samt lunch
– teoretiskt och praktiskt prov
– utbildningsintyg efter godkänt slutprov

Körtillstånd för kran och travers

Körtillstånd för kran och travers är ett intyg som visar att man har tillstånd att köra kran och travers. Ladda ner det som en editerbar pdf här .

Vi utför även:

Säkra lyft, lastkoppling och signalmansutbildning.

Bakgavellyft för lastbil med e-learning

Ansvarskurs för arbetsledare med ansvar, truck, lift, kran.

ADR kap. 1.3 enl. MSBFS 2009:2

Alla våra utbildningar följer gällande kursplaner. Deltagarna erhåller utbildningsintyg efter godkända prov. I kurserna ingår allt kursmaterial, fika med fralla och lunch om inget annat överenskommits.

Personuppgifter behandlas enl. Personuppgiftslagen ( PUL ) Register med dokumentation över alla utbildade förs så att ersättningskort kan tillverkas om det skulle förkomma.

Kurser kan utföras hos oss eller ute hos kunden. Möjlighet finns att anpassa kurserna efter just Ert behov.

Möjlighet till extra hjälpmedel såsom vissa av böckerna som talböcker, interaktiv teoriträning över webben samt att kunna sitta avskilt med muntligt prov mm anordnas om behov finns.